Prihvaćanjem ove izjave dajem suglasnost Župskoj stranci (u nastavku teksta: voditelj obrade osobnih podataka) da prikuplja moje osobne podatke te da ih koristi zbog evidencije članova, obavještavanja članova o aktivnostima stranke te provođenja istraživanja među članovima stranke.

Navedeni osobni podaci mogu se koristiti samo za navedene svrhe.
Mojim osobnim podacima pristup mogu imati samo ovlaštene osobe voditelja osobnihpodataka za svrhu koja je gore navedena.

Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat(a) da u bilo koje vrijeme mogu povući privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat(a) da, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti moje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje mojih osobnih podataka te zaprimiti preslik osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.
Potvrđujem da sam od strane voditelja osobnih podataka upoznat(a) kako sve ostale informacije vezano za obradu mojih osobnih podataka mogu dobiti upitom na adresu elektroničke pošte: info@zupka.org

http://www.zupka.org/wp-content/uploads/2020/01/zupka.png
Kontakt
+385 95 506 0205
info@zupka.org
Put Hrvatskih Branitelja 6, Brgat, 20207 Župa dubrovačka